Traduction académique / Akademický preklad

En tant que Traducteur qualifié, nous avons acquis une grande expérience. Mais ce qui distingue vraiment nos services du reste du marché, c’est notre souci du détail et notre réceptivité à l’égard des besoins uniques de nos clients.

Nadobudli sme pomerne veľké a cenné skúsenosti. A nejde len o našu kvalifikáciu. To, čo naše služby činí voči rovnakým službám na trhu špecifickými, to je hlavne naša starosť o detail a schopnosť vypočuť a splniť vaše jedinečné požiadavky.